Släktforskning 23 mars 2017 • Uppdaterad 3 april 2017

Regeringen vill ha avgiftsfri släktforskning

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ger Riksarkivet i uppdrag att utreda förutsättningarna för avgiftsfri släktforskning.
FOTO: ANDERS AHLGREN/TT

Regeringen fattade under torsdagen beslut om ett uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri och öppen arkivinformation. Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2017.
– Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Sveriges Släktforskarförbund och dess ordförande Erland Ringborg hoppas också på att allt digitaliserat material hos Riksarkivet blir tillgängligt gratis.
– Jag har bokat tid hos riksarkivarien för att höra hur hon ser på frågan. Det här är en stor fråga och förhoppningsvis kan det hända något 2018, säger Erland Ringborg.
Bakgrunden till att frågan kommit på bordet är ett initiativ från Sveriges Släktforskarförbund, som lyfte frågan under överläggningar på Kulturdepartementet förra året.

Att göra Riksarkivets digitala forskarsal (med bland annat det historiska folkbokföringsmaterialet) till en fri arena kan betyda oerhört mycket för släktforskarna. För närvarande kostar ett årsabonnemang för privatperson 1 095 kronor i Riksarkivets digitala forskarsal.
I den kulturarvspolitiska propositionen gör regeringen bedömningen att en fri entréreform på arkivområdet ska utredas för att släktforskare och andra fritt ska få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial. Öppen data är ytterligare ett steg för att göra kulturarvet tillgängligt i hela landet.
Riksarkivarie är Karin Åström Iko, som tillträdde som chef för Riksarkivet den 1 oktober 2016. Hon är den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets närmare 400 år långa historia.

Roland Classon

Publicerad 2017-03-23

Läs mer:

Digitaliserade tidningar blir ett fall för regeringen

Upprop för fria digitaliserade tidningar

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter