Släktforskning 16 mars 2017

Handböcker som hjälper i jakten

Sveriges Släktforskarförbund gör allt för att hjälpa släktforskarna i jakten på rötterna. Därför är det stor satsning på serien med handböcker. I dagarna kommer handbok nummer 14 ut. Det har titeln ”Vad står det?” och innehåller många goda råd om hur man tyder gammal handskrift. Författare till boken är Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell, två släktforskarexperter.
– Den kommer att bli mycket läst. Och det är roligt med handböcker i olika specialområden, säger Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund.

I maj släpps ”Emigrantforska på nätet”, vilken blir handbok nummer 15 och där Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman presenterar senaste nytt och vilka möjligheter som finns för att hitta sina utvandrade släktingar. Meriterna finns: Ted Rosvall var förbundsbas 2000–2008 och Anna-Lena Hultman har varit projektanställd i släktforskarförbundet i många år. För åtta år sedan var de författare till förbundets första handbok om just emigrantforskning, men mycket har hänt sedan dess i detta område.
– Den nya boken om emigrantforskning kommer att bli en stor succé. Vi vet att den är efterfrågad, säger Erland Ringborg.

Lagom till Släktforskardagarna i Halmstad 26–27 augusti i år släpps även handbok nummer 16: ”Släktforskning om sjöfolk”, med Eva Johansson som redaktör. Hon är journalist och har bland annat varit redaktör för Sveriges släktforskarförbunds årsbok.

Nästa år, 2018, planeras så för handbok nummer 17 med titeln ”Arkivhandbok för släktforskare”.
– Vi ska fortsätta att ge ut handböcker så långt det går. Några av de tidigare handböckerna har ju även uppdaterats i nya utgåvor. Ett mål är att få Peter Sjölund att göra en ny version av sin bok om DNA-forskning som kom ut 2015, säger Erland Ringborg.

Roland Classon

Publicerad 2017-03-16

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter