Släktforskning 27 mars 2014 • Uppdaterad 15 februari 2017

Tar över hotad verksamhet

Svenska Migrationscentret i Karlstad tar över verksamheten i Karlskrona (material om migration mellan Sverige och Tyskland) efter Svenska Emigrantinstitutet i Växjö.
– Risken var annars stor att hela verksamheten hade avvecklats. Vi fick frågan om vi ville ta över – och det ville vi gärna. Detta är bara positivt, säger Mathias Nilsson, verksamhetschef vid Svenska Migrationscentret i Karlstad.

Hans-Jürgen Schmitz är
mannen bakom det unika
materialet om migration.
Foto: Thomas Johansson/
Blekinge släktforskarförening

Verksamheten i Karlskrona har främst varit inriktad på att digitalisera det omfattande källmaterial (uppgifter och berättelser) som Hans-Jürgen Schmitz under 30 år samlat in om migration mellan Sverige och Tyskland.

Migrationsregistret innehåller för närvarande cirka 20 000 poster och information om svenskar som flyttade till Tyskland under åren 1866–1914. Materialet finns sökbart på Blekinge släktforskarförenings hemsida.
Tanken är nu att utveckla verksamheten ytterligare.
– Vi tar över ansvaret och personalen blir kvar i Karlskrona. Vi fortsätter att skanna och digitalisera materialet, säger Mathias Nilsson.

Hans-Jürgen Schmitz, som skapat detta omfattande material, är född 1943 i Kiel, Tyskland, och kom till Sverige 1964. Hans mormor var svenska och kom från Kristianopel i Blekinge.

Roland Classon

Publicerad 2014-03-27

Läs mer:

Migrationscentret skapar nya jobb

Digitalisering räddar kulturarvet

Den glömda emigrationen (2012)

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Blekinge släktforskarförening

Svenska Migrationscentret