Släktforskning 5 oktober 2013 • Uppdaterad 20 maj 2015

Johan Bures släktbok som dvd

Så här ser ett uppslag ur Johan Bures släktbok ut i original från 1613.
Foto: JOUNI KESKINEN/Tammerfors universitet

Johan Bure bedrev för ungefär 400 år sedan en annorlunda släktforskning. I en tid då endast adeln ansågs ha anor dokumenterade han ofrälse släktkretsar. Han behandlade dessutom kvinnor och män och deras släktgrenar lika. Nu blir allt detta en dvd!

Det är Genealogiska Föreningen, Stockholm, som tagit på sig denna mäktiga uppgift.
– Detta är väldigt kul. Det är första gången man ger ut en så gammal källa i digital form, dessutom med kommentarer, säger Erland Ringborg, ordförande i Genealogiska Föreningen.
Den så kallade Bureprojektgruppen, som nyligen tecknat ett avtal med Genealogiska Föreningen, bildades tidigare i år. Gruppen består av Urban Sikeborg (Sollentuna), Tiina Miettinen (fil dr, Tammerfors universitet), Carl Szabad (Enskede, konsult och projektledare) och Johan Gidlöf (Älvsjö, chef för Stockholms stadsarkivs enhet Bearbeta och publicera).
– Att den här gruppen vill använda Genealogiska Föreningen som partner känns fantastiskt, säger Erland Ringborg.

Johan Bure (eller Johannes Bureus, 1568–1652),
oljemålning från Gripsholms slott, signerat J.L. 1627.

Johan Bure (1568–1652) var Sveriges förste riksantikvarie och riksbibliotekarie samt den förste att nedteckna runalfabetet. Han har kallats den svenska grammatikens fader och var verksam bland annat i Uppsala och Stockholm. Men Johan Bure är även den borgerliga släktforskningens fader i Sverige. Han kartlade under 40 års tid tre ofrälse släktnätverk (personer som levde på 1400-talet till 1600-talets början) med fokus på den norrländska och stort utbredda så kallade Bureätten, vilken hans mormor tillhörde.

Men Johan Bures unika släktbok har tidigare varit tämligen okänd för de flesta. Nu kommer den alltså fram i ljuset  och ger släktforskarna på allvar oanade möjligheter att spåra sina förfäder.
Tidigare har släktboken endast funnits i två ofullständiga avskrifter, upprättade 1714. Men för fem år sedan upptäckte Tiina Miettinen Johan Bures eget släktboksoriginal från 1613 i ett gårdsarkiv i finska Riksarkivet, ett verkligt fynd. Johan Bures genealogier (omkring 3000 personer, varav 1900 Bureättlingar) har därigenom kunnat rekonstrueras till sitt ursprungliga skick.

Urban Sikeborg har under två års tid byggt upp en omfattande databas genom att transkribera såväl släktboksoriginalet som en svensk avskrift av en tidigare version. Han har för varje person skapat en egen personakt där släktbokens samtliga uppgifter om henne eller honom sammanställts, tillsammans med kommentarer och kompletterande uppgifter ur andra källor och tryckt litteratur.
På dvd:n ska det även gå att se släktträd och de avfotograferade sidorna där personen nämns.
– Många släktforskare hittar Burekoppling i sina släkttavlor. Antalet nu levande Bureättlingar är ofantligt, säger Urban Sikeborg (f 1963), som själv är Bureättling via sin fars släkt från Norrland.

Urban Sikeborg (Sollentuna) har sammanställt
materialet om Johan Bures släktbok som nu ska
förvandlas till en dvd.
Foto: EVA DAHLBERG

Urban Sikeborg har intresserat sig för Bureätten och problematiken kring denna sedan 15-årsåldern.
Johan Bure var gift två gånger. Han hade åtta barn; sju barn med första hustrun Margareta Mårtensdotter Bång (15721626) och ett barn med andra hustrun Ingeborg Gyntesdotter (död 1650). Av barnen var det endast döttrarna Malin och Karin som förde släkten vidare.
Karin, eller Catharina Burea som var hennes namn på latin, fick två barn som nådde vuxen ålder och som gifte in sig i adliga släkter och fick barn.

Det var många i Bureätten som fick framstående positioner, inte minst inom kyrkan och arkivväsendet. Johan Bures tre kusiner Anders Bure, Jonas Bure och Olof Bure blev alla adlade och fick betydande befattningar i kungens närhet.
– Den adliga ätten är nu utslocknad eftersom den inte har några nu levande ättlingar på manssidan, säger Urban Sikeborg.

Men de som har Bure i efternamn i telefonkatalogen är inte per automatik medlemmar i Bureätten.
– Det har funnits flera släkter utan inbördes koppling som har tagit namnet Bure, förklarar Urban Sikeborg.
En stor minnessten över Bureätten finns i Uppsala domkyrka. Dvd:n om Johan Bure och hans släktbok ska finnas till försäljning till våren.
– Den kommer att säljas via Genealogiska Föreningen, men även via Rötters bokhandel, säger Erland Ringborg.

Roland Classon

Publicerad 2013-10-05

Läs mer:

Många kända Bureättlingar

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Genealogiska Föreningen