Släktforskning 18 september 2013 • Uppdaterad 8 maj 2015

Migrationscenter som vill öka kunskapen

Mathias Nilsson, verksamhetschef för Svenska Migrationscentret i Karlstad, här vid den senaste utställningen ”Hemma”, där man presenterar tolv livsöden från ett intervjuprojekt. Foto: Svenska Migrationscentret

Sverige Amerika Centret, som har sin bas i Karlstad, byter namn. Det heter i fortsättningen Svenska Migrationscentret, vilket ska spegla en verksamhet som tar sig an både ut- och invandringsfrågor.

– Vi breddar vår verksamhet. Vårt syfte är att bevara historien för framtiden, säger Mathias Nilsson, verksamhetschef för Svenska Migrationscentret. Migrationscentret har sedan 1960 aktivt arbetat för att dokumentera den stora utvandringen från Sverige till Nordamerika. Organisationen har i många år tagit emot svenskamerikaner som letat efter sina rötter. Svenska Migrationscentret har även som uppgift att bevara historier om de som flyttar till Sverige i dag. Denna dokumentation ska finnas i arkiv och samlingar när ättlingarna till dagens invandrare börjar söka efter vem man är. – Bland annat har vi ett projekt där vi hittills gjort 300 intervjuer med personer som flyttat till Sverige av olika anledningar. Vi bevarar därmed spännande berättelser som sedan kan användas till forskning och olika projekt. Det kommer att bli en ren guldgruva, säger Mathias Nilsson.

Projektet startade för två år sedan. De som intervjuats är personer som kommit till Sverige under 2000-talet. Det är olika ålder på de intervjuade, dock är ingen under 18 år. Hittills har man intervjuat personer från 50 olika länder och det kan vara olika anledningar till att de flyttat till Sverige. – Hittills har vi intervjuat personer i Dalarna, Värmland och Västra Götaland, men vårt mål är att hela Sverige ska ingå i projektet, säger Mathias Nilsson.

Svenska Migrationscentret (som är ett nationellt institut för migrationsforskning och kulturellt utbyte) har de senaste åren använt paralleller till den historiska utvandringen i arbetet med pedagogik, speciellt riktat till skolan. – Det är viktigt att det pratas om detta i skolorna. Och vid våra utställningar erbjuder vi olika workshops. Det är en bra satsning, säger Mathias Nilsson. Centret vill helt enkelt öka kunskapen för migration. – Det leder till ökad förståelse för hur samhället ser ut i dag och gör det lättare att tänka på fenomenet migration som något universellt som pågår, att det påverkar alla länder i världen. Vi ser tydligt att vi måste öka kunskapen och förståelsen för migration och frågor som rör integration, säger Mathias Nilsson.

Residenset i Karlstad, här håller Svenska Migrationscentret till på första och andra våningen. I samma hus sitter även Landshövdingen för Värmlands län Kenneth Johansson, som även är ordförande i styrelsen för Svenska Migrationscentret. Foto: Svenska Migrationscentret

Svenska Migrationscentret (som har sina lokaler Residenset i Karlstad), administrerar även betaldatabasen Emiweb, där bland annat Svenska Emigrantinstitutet i Växjö finns som en av delägarna. För närvarande finns det tre stora centrum för de som vill forska i in- och utvandring: Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, Emigranternas hus i Göteborg (här kan besökarna komma och släktforska) och Svenska Migrationscentret i Karlstad. Mathias Nilsson efterlyser dock mer samarbete. Han säger: – Det bästa för Sverige är om vi jobbar mer tillsammans. Jag skulle gärna se en mer nationell samordning, det gynnar alla, inte minst besökaren och den som forskar. Vi försöker att dra åt samma håll, men det är mindre samarbete än det borde vara.

Mest känt är Utvandrarnas hus, som just nu går en osäker framtid till mötes. Delar av personalen har flyttat till Göteborg och Emigranternas hus. – Men den finaste samlingen finns i Växjö, ingen tvekan om det, säger Mathias Nilsson, som varit anställd i organisationen för Centret i sex år, det senaste som verksamhetschef. Svenska Migrationscentret finns även på Facebook.

Roland Classon

Publicerad 2013-09-18