Släktforskning 31 juli 2013 • Uppdaterad 8 maj 2015

Sockenfrågan – en kompromiss

Det är många som har varit engagerade i att få en bra lösning på sockenfrågan. Bilden visar Ekerö kyrka. Foto: Roland Classon

Den så kallade sockenfrågan har under lång tid engagerat Sveriges släktforskarförbund, som bland annat uppvaktat finans- och kulturutskotten.

Även föreningar och enskilda släktforskare har visat stort engagemang, kontaktat riksdagsmän och skrivit på ett upprop på Facebook.
Målet har varit att bevara det betydelsefulla begreppet socken i folkbokföreningen även i framtiden. Efter en storm av protester backade finansdepartementet i frågan. Nu blev det en kompromiss. Vi ska visserligen folkbokföras i kommun, men man kommer även registrera vilket distrikt man föds i.

Regeringen skriver bland annat i sin proposition: ”Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföringen ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen.”
– Det här visar att det går att påverka. Och vi får nog inse att det inte blir bättre än så här. Vi är relativt nöjda, säger Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges släktforskarförbund.

Förslaget med den nya indelningen ”distrikt” föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.
Sveriges släktforskarförbund för även en god dialog med Skatteverket och Riksarkivet om hur folkbokföreningen även efter 1991 bevaras för framtiden. Bland annat har man träffat riksarkivarie Björn Jordell och lagt fram synpunkter och förslag.
– Vi försöker att hitta samarbetsformer som håller i längden. Det vinner vi respekt på, säger Barbro Stålheim.

Roland Classon

Publicerad 2013-07-31

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

http://www.sfd2013.se/