Släktforskning 16 mars 2013 • Uppdaterad 15 mars 2015

Soldaterna i Sverige kartläggs

Det var kung Carl XI som skapade indelningsverket.
Soldaten drog sig som regel tillbaka vid 50 års ålder.

Illustration: Garnisonsmuseet

Har du en soldat i din släkt? Då finns det stora möjligheter att få veta mer.


Det pågår ett stort arbete med att registrera alla soldater i Sverige. Databasen heter Centrala Soldatregistret och har vuxit starkt under senare år.
– Det är fantastiskt många som utnyttjar vårt register. Allt fler sänder brev och e-post till oss. Och bara under januari hade vi 50 000 besök på vår hemsida, säger Björn Lippold, chef för Soldatregistret.
Och just under denna vecka har det varit en stor uppgradering av databasen. Nu finns det 454 000 soldater i registret. Och räknar man in barn, hustrur och föräldrar finns det 900 000 sökbara personer.
Under lördagen den 16 mars, Släktforskningens dag, är han i Mellerud och talar för varan. Björn Lippold är ett känt namn och han ställer gärna upp där släktforskarna finns.

Centrala Soldatregistret fyller 30 år i höst. Björn Lippold har varit med sedan starten och byggt detta stora och omfattande register. Ja, han minns hur det var i början:
– Då fanns alla soldater i pärmar och jag kom ihåg vad alla soldaterna hette. Men det gör jag inte längre, konstaterar Björn Lippold. Det är alldeles för många att hålla reda på.
Det har också under de senaste åren varit en god teknisk utveckling av Centrala Soldatregistret. Programvaran har utvecklats. Basen finns numera på Linköpings universitets server, men kan liksom tidigare nås via Centrala Soldatregistrets egen hemsida och via hemsidan för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen), som har varit en samarbetspartner i många år.

Björn Lippold, mannen bakom Centrala Soldatregistret. Här är han i arbete under Släktforskardagarna i Norrköping för några år sedan. Arkivfoto: ROLAND CLASSON

För närvarande är Björn Lippold ensam på Centrala Soldatregistret, där han har 75 procents tjänst. Resterande 25 procent är han chef och sammanhållande för verksamheten på Garnisonsmuseet, där han bland annat är guide och föredragshållare.
Ja, det är många som vill ha snabba svar om sina soldater. Björn Lippold har som regel att svara inom två dygn.
– Jag har nog skämt bort många forskare. Men jag får väl skylla mig själv. Hustrun tycker inte riktigt om att jag ibland tar med arbetet hem på helgerna. Så jag får nog passa mig, säger han.

Vad får man då veta om sin soldat i denna förnämliga databas?
– Jag ger den information som finns på soldatakten. Sedan hänvisar jag vidare till det lokala registret där soldaten hör hemma, exempelvis Skånes knektregister som är mycket välskött, säger Björn Lippold.
Men ibland får han hänvisa till sig själv, eftersom han av olika anledningar tagit över flera lokala soldatregister. Till exempel ansvarar han för Skaraborg, Dalarna, Västmanland, Älvsborg, Södermanland och Jönköping med flera.

Omkring 57 800 soldater från 16 regementen var med
och byggde Göta kanal under åren 1810–1832.

Illustration: Garnisonsmuseet

Det finns många lokala soldatregister som kan ge släktforskaren besked. Björn Lippold hänvisar gärna även till Hultsfreds hembygdsförening som gjort ett fint arbete om Kalmar regemente och Hultsfreds slätt, en av Sveriges mest kända militära övningsplatser.
Både Centrala Soldatregistret och Garnisonsmuseet har sedan den 1 november 2012 sin bas på Axevalla hed (mellan Skövde och Skara). Man har alltså flyttat från Skövde, där man hade lokaler tidigare, till en mer historiskt passande plats.
– Här huserade Skaraborgs regemente och Västgöta regemente. Hit kom soldaterna, här vandrade de. Jag känner verkligen historiens vingslag. Och här trivs jag, säger Björn Lippold.
Dessutom väntar en stor naturupplevelse:
– Tranorna kommer snart och flyger förbi. Vi räknar med att det är 20 000 tranor. Och då kommer även turisterna…

Han har under åren fått välförtjänst uppmärksamhet av de lokala släktforskarföreningarna och hembygdsrörelsen för sin mångåriga gärning i släktforskningens tjänst. Han har även gett ut ett antal böcker: den senaste är Soldatliv.
– För några år sedan fick jag mottaga Nordiska museets medalj i guld, säger Björn Lippold stolt.

Registreringen av indelta soldater i Sverige startade vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara 1983.
Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas på internet. Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits åren 1682–1901. All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige.
Databasen är inte komplett utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer om redan registrerade soldater. Dubbletter plockas bort. För närvarande saknas mellan 100 000 och 150 000 soldater i databasen. Efterhand kommer det även att läggas in bilder på soldaterna.
Centrala Soldatregistret stöds genom bidrag från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) och drivs av Garnisonsmuseet.

Roland Classon

Publicerad 2013-03-16

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Centrala Soldatregistret