Släktforskning 10 oktober 2012

Släktforskare firar 75 år i Lund

Under lördagen den 13 oktober blir det stora festligheter på Arkivcentrum Syd i Lund. Då firar Skånes Genealogiska förbund sitt 75-årsjubileum med en rad aktiviteter.

Det är öppet hus i lokalerna mellan klockan 9 och 13 då många föreningar och företag har utställningar. Det blir även fyra föredrag under förmiddagen. Mariia Mähler, Riksarkivet SVAR, berättar hur man hittar hos SVAR. Niklas Hertzman, Arkiv Digital, talar på temat ”Tiden går – ökad tillgänglighet”.

Sven Jensén, Skånes hembygdsförening, håller ett föredrag med rubriken ”Skånes hembygdsförbund nu och i framtiden”. Och Patrik Sandgren, Folklivsarkivet, berättar under rubriken ”Vad hittar man hos Folklivsarkivet och i Skånes musiksamlingar”.
– Det kommer med all säkerhet att bli en trevlig dag, säger Anita Larsson i Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening, som reser till Lund med en stor delegation.

Ordförande i SGF är Roger Lönnebjer, Dalby. Det blir en dag i släktforskningens tjänst. Skånes Genealogiska förbund passar på att visa sitt kansli och ett stort bokbord kommer att finnas tillgängligt för den intresserade. Det ambitiösa knektregistret visas upp, liksom SGF-projektet ”oäkta barn”. Och så finns det förstås ett café.

Under jubileet kommer även bland andra Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges släktforskarförbund, att delta.
Huvudmän för Arkivcentrum Syd är Landsarkivet i Lund, Lunds universitet och Region Skåne. Här finns 44 hyllmil handlingar. Arkivcentrum Syd finns på adressen Porfyrvägen 20 (Gastelyckans företagsområde), Lund.

Roland Classon

Publicerad 2012-10-10

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Skånes Genealogiska förbund

Landsarkivet i Lund