Släktforskning 5 juni 2012 • Uppdaterad 15 mars 2015

Den oäkta sonen som blev general

Tomas Risbecker, här med framsidan på boken ”Tack general!”, som innehåller den sagolika historien om Carl Johan Ståhlbrand (1821–1894), en ”oäkta” son från Össjö utanför Ängelholm som blev brigadgeneral i Amerika. Foto: ROLAND CLASSON

Han kom från lilla Össjö utanför Ängelholm, han emigrerade till Amerika, gjorde stor militär karriär och blev till slut utnämnd till brigadgeneral av självaste president Abraham Lincoln.

Visst är detta en fantastisk historia. Denna sannsaga berättas i boken ”Tack general!”, författad av Tomas Risbecker, Stockholm.
Boken handlar om Carl Johan Ståhlbrand (1821–1894), eller Carlos John Stolbrand, som han kallade sig i Amerika. Han är den ende skandinav som fick titeln brigadgeneral i fält under Amerikanska inbördeskriget (1861–1865).
– Jag för i boken fram bevis på att han var son till patronen på Össjö gård Adolf Fredrik Tornérhjelm (1768–1852), som jag dristar mig att kalla ”Bocken på Össjö”, eftersom han gjorde många med barn på bygden kring Ängelholm under 1800-talets första hälft, säger Tomas Risbecker.

Modern till Carl Johan Ståhlbrand var Christina Meuller, som först var piga hos familjen Tornérhjelm på Stora Herrestads säteri. Hon lärde då känna Adolf Fredrik Tornérhjelm och flyttade i 20-årsåldern till Össjö, som vid den tiden ägdes av familjen Tornérhjelm.
Adolf Fredrik Tornérhjelm och Christina Meuller fattade tycke för varandra och fick inte mindre än nio barn. Men att en adelsman skulle gifta sig med en piga var inte att tänka på. Fadern gav dock sina barn ekonomiskt stöd och ”social kompetens”, bland annat lät han sonen Carl Johan Ståhlbrand utbilda sig till underofficer vid Vendes artilleriregemente i Kristianstad.
Adolf Fredrik Tornérhjelm blev med tiden överstelöjtnant.

Carl Johan Ståhlbrand ville ut i världen. Han utvandrade 1850 med hustru och son till Amerika, där han blev affärsman i Chicago. Han anmälde sig 1861 som frivillig till Amerikanska inbördeskriget, fick graden kapten, men befordrades tidigt till major.
1865, när hans kontrakt löpte ut, fick han möjligheten att leverera några brev och meddelanden till president Abraham Lincoln i Washington. I en av försändelserna fanns då en rekommendation att befordra Carlos John Stolbrand. Så kom det sig att president Lincoln på stående fot utnämnde Stolbrand till brigadgeneral.
– Titel på boken är ”Tack, general!”, det vill säga de ord som Abraham Lincoln yttrade till Stolbrand i Vita Huset, säger Tomas Risbecker.

Efter att ha lämnat armén 1866 blev Stolbrand politiker och delegat vid republikanernas nationalkonvent 1868 och köpte en plantage i Sydkarolina. Carlos John Stolbrand avled i Charleston 1894 och är begravd på Arlingtonkyrkogården.
Carlos John Stolbrands mor Christina Meuller (som insisterade på att tituleras Fru) dog i Össjö 1876.
– Kyrkorådet där ska nu ordna förtydligande text och bättre placering av hennes gravkors, säger Tomas Risbecker.

Boken ”Tack general” innehåller också två dagböcker (från 1844 och 1845), skrivna av Carl Johan Ståhlbrands bror Christiern Lambert-Meuller (1826–1924), som var bosatt i Amerika i fem år (1850–1855).
– Han var när dagböckerna skrevs 18–19 år och vikarierade som postmästare i Åstorp och var biträdande lantmätare i samma område i denna tid, berättar Tomas Risbecker.
Christiern Lambert-Meuller var med och grundade Svenska Lifförsäkringsbolaget och var under lång tid dess ordförande. Han var även överkontrollör vid Kungliga Järnvägsstyrelsen.
– Dennes son Fredrik Lambert-Meuller tog över som ledare och efter Andra världskriget uppgick Svenska Liv i Trygg-Hansa-koncernen, säger Tomas Risbecker.

Christiern Lambert-Meuller är morfars far till Tomas Risbeckers hustru. Boken ”Tack General” innehåller 422 sidor och finns bland annat via Rötters bokhandel.
Tomas Risbecker (f 1938) har även förhoppningen att boken ska få uppmärksamhet i USA.
– Boken har också inneburit att släkten Tornérhielm ska ha en släktträff för första gången sedan 1860 med de grenar som finns kvar. Jag har ombetts hålla ett föredrag i samband med detta möte på Riddarhuset i höst, säger Tomas Risbecker.

Tomas Risbecker har tidigare varit ordförande i Genealogiska Föreningen, Stockholm, och är en mycket aktiv släktforskare.

FAKTA
Tornérhielm är en svensk adlig ätt från Västmanland. Den introducerades vid Riddarhuset 1720. Här finns anor från bland annat adelsätten Rudbeck.
Släkten har gett namn åt Tornérhjelmska huset vid Fågelsångsgatan i Helsingborg. Under en stor del av 1800-talet beboddes huset av överhovstallmästare Rudolf Tornérhjelm, en av Helsingborgs mer framstående kommunalpolitiker.
Överhovmästarinna Alice Trolle-Wachtmeister (f 1926) är dotter till godsägaren Erik Tornérhielm på Gedsholm i Bjuvs kommun.

Roland Classon

Publicerad 2012-06-05

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Össjöpåg blev general i nordstaternas armé (2012)

Alfred Nobel och hans rötter (2007)

Genealogiska Föreningen