Släktforskning 18 januari 2008 • Uppdaterad 15 mars 2015

Arkiv Digital ny uppstickare

 

Så här kan det se ut när Arkiv Digital fotograferar av de svenska kyrkböckerna.  Här är en av de anställda, Kristina Halvardsson, i arbete.

Den digitala kampen hårdnar. Allt fler företag gör de svenska kyrkböckerna sökbara på nätet. Arkiv Digital gör nu allt för att vinna dragkampen om släktforskarna.

Arkiv Digital har på kort tid kommit fram som den nya uppstickaren i den digitala världen.
Släktforskarna har fått en aktör på marknaden som inom drygt ett år kan vara ikapp självaste Genline.
– Vår teknik är unik och överlägset bäst, säger Arkiv Digitals vd Gabriel Wallgren, själv hängiven släktforskare.

Företaget Arkiv Digital har specialiserat sig på att digitalfotografera originalhandlingarna i det historiska källmaterialet. Det handlar i första hand om de svenska kyrkböckerna från 1600-talet och fram till och med 1894. Man fotograferar sidorna med födda, vigda, döda, husförhörslängder och annat liknande material. Detta läggs sedan ut på internet i en betaltjänst som man kallar AD online.

Arkiv Digital har utvecklat en egen programvara och ett eget bildformat. Företaget vänder sig till släktforskare, men man säljer de digitaliserade bilderna även till föreningar, bibliotek och andra forskare.
På hemsidan skryter man med ”överlägsen bildkvalitet”.
– Ja, så är det, säger Gabriel Wallgren. Vi fotograferar i färg och därmed blir det lättare att se igenom fuktskador. Allt blir tydligare. Det går även lättare att se vad prästen skrev om han gjorde en överstrykning i till exempel en husförhörslängd. Här får man nyanserna och det är stor skillnad mot exempelvis Genline, som fotograferat av mormonernas gamla mikrofilmer.

Gabriel Wallgren, vd för Arkiv Digital.

Gabriel Wallgren är nationalekonom, har ett förflutet i finansvärlden och är väl insatt i Genlines verksamhet. Han var nämligen delägare där under en kort tid, liksom programmeraren Magnus Näslund.
– Men vi sålde våra aktier under 2004 och 2005 eftersom vi inte fick gehör våra idéer, säger Gabriel Wallgren.
Så Gabriel Wallgren laddade om och på våren 2005 träffade han Mikael Karlsson, som drev Arkiv Digital som en hobbyverksamhet. Det fanns då 250 000 bilder i bolaget.
– Vi bestämde oss för att göra en riktig satsning tillsammans, säger Gabriel Wallgren. Och på hösten 2005 startade vi Arkiv Digital AB.

Så här kan det se ut när Arkiv Digital
fotograferar av de svenska kyrkböckerna.

Sedan har utvecklingen gått i en rasande fart. Arkivet har snabbt fyllts på. Man har sålt via cd-skivor och blivit ett begrepp bland släktforskarna.
– Folk har fått upp ögonen för oss. Vår ambition är nu att vara online och rikstäckande, säger Gabriel Wallgren.
Gabriel Wallgren är väl medveten om hur det ser ut i släktforskarvärlden i dag. Visst går det att forska på plats i arkiven, men allt fler styr sin forskning via sin egen dator. Mycket har hänt på kort tid.
– Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt – och förstå att man är det. Vi har förstått, säger Gabriel Wallgren.

Arkiv Digital är redo för den stora digitala kampen. Det finns i första hand tre motståndare: privatägda Genline, statliga SVAR/Riksarkivet och amerikanska Ancestry.se, som nyligen lanserat sin svenska hemsida.
Arkiv Digitals bilddatabas på internet, AD online, innehåller för närvarande Göteborgs och Bohus län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Värmlands län och Älvsborgs län samt bland annat Krigsarkivets handlingar. Inom kort är Skaraborgs län, Örebro län och Östergötlands län också online. Arkiv Digital fotograferar för närvarande kyrkböckerna på Landsarkivet i Uppsala. Arbetet med kyrkböckerna på Stockholms stadsarkiv börjar i mars.

Dan Greider i arbete.

– Just nu är vi inne i en intensiv period. Vi producerar 500 000 bilder per månad. Och det är mer än vad Genline orkade med när de var som mest i farten, säger Gabriel Wallgren. Vi satsar på tempo, tempo och tempo.
Arkiv Digital planerar nu för etablering vid flera arkiv under 2008.
– Målet är att vi under våren 2009 ska vara klara med de traditionella kyrkböckerna för hela landet fram till 1894, säger Gabriel Wallgren. Men allt handlar ju om när vi kan komma in i de återstående arkiven. Och att vi har de ekonomiska resurserna. Det här ger inga snabba pengar – men det är ju så himla kul!

Under året blir det förmodligen också ett fördjupat samarbete med Digiarkiv, ett liknande nätföretag som digitaliserar kyrkböcker för dem som forskar i Skåne, Blekinge och Halland.
Gabriel Wallgren säger:
– Vi har träffats flera gånger och har en god samtalston. Det finns ju ingen anledning att fotografera av samma böcker två gånger.

Roland Classon

Publicerad 2008-01-21

Läs mer:

Arkiv Digital

Arkiv Digital blir huvudsponsor 

Släktforskning Helsingborgs Dagblad

Rötter

Arkiv Digital

• Arkiv Digital AD AB har sitt säte i Falkenberg och har cirka 100 aktieägare. Man har för närvarande 15 anställda, varav tio arbetar med digitalfotograferingen.
• Totalt är ett 20-tal personer involverade i företaget på ett eller annat sätt.
• Priset för ett årsabonnemang med AD online är 1 195 kronor. Ett halvår med AD online kostar 695 kronor.
• Det går även bra att köpa utvalda enstaka kyrkböcker via cd-skivor.