Släktforskning 16 mars 2007

Ny version av DDSS-basen

Demografisk databas södra Sverige. Så heter en förträfflig databas som nyligen har uppdateras. Även hemsidan har fått en ansiktslyftning. Man har med råge passerat miljonstrecket i antal inmatade poster.

Alla som har rötter i Skåne, Blekinge och Halland kan jubla i dag. Hemsidan där DDSS finns har i dagarna fått en ny och tilltalande layout, utökat innehåll och nya sökfunktioner.
DDSS har under senare tid dessutom genomgått en stor rättningsinsats, vilket höjt kvaliteten på databasen.
Jan Dahlin, landsarkivarie på Landsarkivet i Lund, är stolt över utvecklingen och säger:
– Den nya versionen har blivit otroligt bra.

DDSS står för Demografisk databas södra Sverige. Jan Dahlin är huvudansvarig för detta projekt, som startade 1997.
Det långsiktiga målet är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på internet. Men här finns även en del temasidor, som till exempel dopnamn förr, sjukdomsnamn och ortnamn.
– Vi har med råge passerat miljonstrecket i antal poster, säger Jan Dahlin.

Hemsidan finns förutom på svenska även på engelska, tyska och polska.
Totalt omfattar databasen just nu material från 174 församlingar. Det är nu även möjligt att göra samsökning mellan posterna för DDSS, Malmö Stadsarkiv och Skånes Demografiska Databas.
– Släktforskarna får en enorm nytta av detta, säger Jan Dahlin.

Roland Classon

Publicerad 2007-03-19

Läs mer:

Ha tålamod – och ge inte upp (2004)

Ny databas rena guldgruvan (2005)

Landsarkivet vill ta över mikrokorten (2006)

Stora flyttplaner för Landsarkivet i Lund (2006)

Ny version av DDSS-basen (2007)

520 000 mikrokort i Lund (2007)

Gratis databas för forskarna (2007)

Decimantboken en guldgruva (2007)

 

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad