Släktforskning 16 februari 2007 • Uppdaterad 15 mars 2015

Landskrona väntar på stora lyftet

Släktforskarna i Landskrona har just hämtat sig efter en stor översvämning. Nu kan det bara bli bättre.

Det har varit en tuff tid för Landskronabygdens släktforskare. Och det är först nu man kan se ljust på framtiden igen.
– Översvämningen i somras gjorde att verksamheten avstannade. Det blev inte mycket gjort i höstas. Vi kunde flytta tillbaka i november och det är först efter helgerna i januari som vi kommit igång igen på allvar, säger föreningens ordförande Gun-Britt Åkesson.
När vi är på besök ska just professor Nils-Arvid Bringéus, Lund, hålla ett föredrag om bouppteckningar som källa i släktforskningen. Han är en av många föreläsare som drar publik och förgyller tillvaron för släktforskarna under någon timme.
Just föredragen är en viktig del i föreningens verksamhet. Ett sådant möte hålls en gång i månaden.

Släktforskarna i Landskrona håller till i tre rum i en källare på Pilåkersgatan 32 (i Schlasbergs gamla industrilokaler). Här har man haft sin verksamhet i fem år. Tidigare låg föreningslokalen på Hornsgatan.
– Där hade vi inte ens tillgång till något vatten, minns Gun-Britt Åkesson. Här är det stora och fina lokaler.
Men även på Pilåkersgatan är det är en tillvaro utan glamour, trots att själva entrén är pampig. Och det känns som om man väntar på en trollkarl som kan piffa upp lokalerna. Men det finns möjlighet till fika.
– Här finns alltid kaffe, säger Gun-Britt Åkesson.
Alla tycks vänta på det stora lyftet. Visst finns det en hel del hjälpmedel för den som är på jakt efter sina rötter. Man har datorer och läsapparater. Det finns cd-skivor som exempelvis Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970 och 1980 samt Sveriges dödbok 1947-2003.

Men av de åtta läsapparaterna är det bara några som går att använda. Och mikrokorten får man låna från biblioteket i Landskrona. Flera av datorerna har gjort sitt. De väntar på en resa till soptippen.
– Vi ska förhoppningsvis få uppkoppling till internet under februari. Då ska vi också få tillgång till Genline, säger Gun-Britt Åkesson. Men åtminstone första året kommer vi att ta betalt för den tjänsten, 20 kronor i timmen.
Alla är välkomna till Landskronabygdens släktforskare. Det är så kallat öppet hus två dagar i veckan: måndagar mellan klockan 15.30 och 18.00 samt torsdagar mellan klockan 18.30 och 21.00. Då är det fritt fram att forska och umgås med de övriga forskarna. Alltid är det något nytt man får veta.

Det som imponerar är att föreningen har ett 40-tal tidskrifter om släktforskning. Här finns många tips och trevliga berättelser. I föreningslokalen finns även ett stort bibliotek med en mängd uppslagsverk.
– Vi har 292 böcker, säger Gun-Britt Åkesson stolt. Lite av varje, helt enkelt.
I biblioteket finns bland annat även en kyrkogårdsinventering över Landskrona nya kyrkogård.
– Målsättningen i föreningen är att öka intresset och höja kunskapen för släktforskning. Vi vill även hjälpa nybörjare att komma igång, säger ordföranden Gun-Britt Åkesson.
Men föreningen letar efter en ny webbredaktör. Hemsidan behöver en uppfräschning och har inte uppdaterats på närmare ett år.
– Vi har förstått att det är viktigt att ha en bra hemsida. Och att det på så vis kommer fler till föreningslokalen, säger Gun-Britt Åkesson. Så det är en fråga vi prioriterar.

Landskronabygdens släktforskare bildades 1987 och är ansluten till Skånes Genealogiska Förbund och Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan, som har nybörjarkurs i släktforskning och även datakurs med släktprogram samt kurs i läsning och tolkning av gammal text.
Det finns också möjlighet att skanna äldre fotografier och dokument.
En medlemstidning ges ut med två nummer per år. Den ambitiösa tidningsredaktionen består av Gunnel Andersson, Majken Lindfors och Ingegerd Werner.

Styrelsens medlemmar är Gun-Britt Åkesson (ordförande), Åke Hansson (vice ordförande), Ingegerd Dock (sekreterare), Nils Wallin (kassör, varit med sedan starten), Sonja Månsson (ledamot) och Bengt Lindfors (suppleant).
Årsmötet är den 27 februari. Gun-Britt Åkesson sitter kvar som bas. Själv har hon rötterna i bland annat Össjö och Kristianstad.
Föreningen, som har 115 medlemmar, fyller 20 år under året.
– Och förhoppningsvis blir det något jubileum. Men inget är bestämt, säger Gun-Britt Åkesson.

Sedan hösten 2007 finns gravar i Landskrona församling sökbara på internet enligt den modell som tidigare finns i Stockholm och Göteborg (hittagraven). Här kan man nu alltså söka och få svar.

Roland Classon

Publicerad 2007-02-19
Publicerad 2007-09-11

Läs mer:

Släktforskning Helsingborgs Dagblad


 

Folk och Bygd, berättelser från Landskrona med omnejd, finns att tillgå på Pilåkersgatan 32.Foto: MATS ROSLUND
Det är många som kommer när Landskronabygdens släktforskare bjuder på föredrag.Foto: MATS ROSLUND
Det går bra att botanisera i släktforskarföreningens litteratur. Här finns böcker av olika karaktär.Foto: MATS ROSLUND
Samling i släktforskarlokalen på Pilåkersgatan 32 i Landskrona. Från vänster: gästföreläsaren professor Nils-Arvid Bringéus, Bengt Öhrvik, Gun-Britt Åkesson (ordförande i föreningen) och Åke Hansson.Foto: MATS ROSLUND
Styrelsen: Sonja Månsson, Nils Wallin, Bengt Lindfors, Gun-Britt Åkesson, Åke Hansson och Ingegerd Dock.Foto: MATS ROSLUND

FAKTA

De församlingar som ingår i Landskronabygdens släktforskare är Annelöv, Asmundtorp, Glumslöv, Härslöv, Landskrona, S:t Ibb (Ven), Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö och Örja.
Landskrona pastorat: Landskrona, S:t Ibb, Härslöv och Ottarp.