Släktforskning 3 april 2006

Stora flyttplaner för Landsarkivet i Lund

Landsarkivet i Lund flyttar hela sin verksamhet till Arkivcentrum Syd år 2009 – om det blir som man tänkt sig och om de preliminära kalkylerna håller.

I dag finns huvuddepån på Dalbyvägen 4 medan Landsarkivets depå på Arkivcentrum Syd har adressen Porfyrvägen 16 (Gastelyckan, sydöstra Lund).
Flyttningen av Landsarkivet till Arkivcentrum Syd kommer att göra det enklare för forskarna – och för personalen. Men mycket återstår ännu innan allt är klart.
Landsarkivarie Jan Dahlin säger:
– Inga kontrakt är skrivna och gentemot vår hyresvärd Vasakronan är vi inne i ordinarie omförhandlingar av kontraktet. En omlokalisering beror inte på missnöje med vår hyresvärd, tvärtom är det en mycket bra hyresvärd. Vad det handlar om är utbyggnad till billigare pris och att samla verksamheten på ett ställe.
I Arkivcentrum Syd (invigt 2003) finns sedan tidigare även andra arkiv som Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Region Skånes arkiv och Skånes arkivförbund samt Skånes genealogiska förbund och DIS syd (förening för datorhjälp i släktforskningen).

Mikrokorten kommer till Lund
Nu är det klart: de mikrokort som funnits i Forskarcentrum i Kyrkhult i Blekinge tas över av Landsarkivet i Lund och placeras i Arkivcentrum Syd.
– Ja, det är klart att mikrokorten kommer till Lund, vi hämtar dem de sista dagarna i maj, säger landsarkivarie Jan Dahlin.
Det handlar om en komplett samling av Sveriges församlingar gällande husförhörslängder, födelseböcker, dödböcker, vigselböcker och in- och utflyttningslängder.
Därmed öppnas nu alltså stora möjligheter för forskarna.
Forskarcentrum i Kyrkhult upphör med sin verksamhet.

Fortsatt internetsatsning
Arbetet med att utveckla DDSS-databasen (Demografisk databas södra Sverige) fortsätter. Landsarkivet i Lund har fått pengar via regeringens Access-satsning. Det blir Göran Fredriksson, som tidigare ansvarat för projektet i Helsingborg, som nu ska förstärka projektgruppen i Landsarkivet.
Projektet har som långsiktigt mål att kyrkoboksinformation med uppgifter om hela svenska befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge fram till cirka år 1900 ska finnas fritt tillgänglig och sökbar på internet.

Roland Classon

Publicerad 2006-04-03

Läs mer:
 
 

Stora flyttplaner för Landsarkivet i Lund (2006)

Ny version av DDSS-basen (2007)

520 000 mikrokort i Lund (2007)

Gratis databas för forskarna (2007)

Decimantboken en guldgruva (2007)

Släktforskning Helsingborgs Dagblad