{"error":"not found"}
{"error":"not found"}
Annons:

Måndagens ledarsidor

Text: Sven-Åke Olofsson

 Många barnfamiljer är på grund av föräldrarnas arbetslöshet beroende av kommunernas ekonomiska försörjningsstöd under långa perioder och det är inte normerna utformade för, skriver Ingrid Runsten. Enligt en artikel i Dagens Nyheter har vart femte hushåll med socialbidrag fått försörjningsstödet i minst tre år. Barn- och äldreminister Maria Larsson håller med om att så är inte stödet tänkt, det täcker det nödvändigaste men är inte en rimlig levnadsnivå i ett lite längre perspektiv. Kommunerna har visserligen möjlighet att vara mer generösa än socialtjänstlagens försörjningsnorm och ska göra individuella bedömningar, men här finns risk för stora skillnader mellan olika kommuner. Och vad händer med ett barn som år efter år måste försaka sådant som är självklart för jämnåriga kamrater? Så nog finns det saker att djupdyka i för Moderaternas nya arbetsgrupp, som ska ledas av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Glädjande är också att Moderaterna nu öppnar för att införliva FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning. De flesta övriga riksdagspartier är redan för att göra barnkonventionen till lag.

Dagens debattartiklar handlar om att en Tobinskatt hotar tillväxten i Europa, om jordbruket och kvaliteten på vår mat och om frivilligt arbete.

Annons:


Annons:
Annons:
Annons:

Kategorier

Annons:

Annons:
{"error":"not found"}{"error":"not found"}{"error":"not found"}