{"error":"not found"}
{"error":"not found"}
Annons:

Satsningar och verklighet

Text: Johanna Sturesson

”Nu artar det sig till en tävling i vem som ger mest miljoner till de äldre. Nog så viktigt att det finns resurser och pengar för god vård och omsorg. Men minst lika viktigt att se till att pengarna hamnar rätt och verkligen kommer verksamheterna till godo. Samt en förmåga att se att kollektivet äldre består av en minst sagt brokig skara med en massa olika individuella behov. Hur duktigt är samhället, samt vård- och omsorgsgivarna på att möta detta?” Det frågar sig Lotta Hördin i dagens huvudledare med anledning av Socialdemokraternas och Miljöpartiets utspel om satsningar i äldrevården.

Dagens debatter handlar om storregion, kompetensutveckling inom personlig assistans och tandkliniker.

Renovera inifrån och ut

Text: Lotta Hördin

”Knutpunkten i Helsingborg ska få en ansiktslyftning. Och det behövs verkligen. 20 år har satt sina spår, och slitit på byggnaden. Men det räcker inte att bara förändra fasaden och skapa nya ingångar, som fastighetsbolaget Wihlborgs nu drar upp planer för. Det måste också göras stora förändringar inne i byggnaden. Det får inte bara handla om skalets ytor när det här huset, som är så centralt för helsingborgarna och resenärer från alla möjliga håll, ska renoveras”, skriver Lotta Hördin i huvudledaren.

”Materia eller ljus som kommer för nära ett svart hål sugs in och kan inte komma ut igen. Så är det i rymden, men kanske också i Region Skåne. Ljusa idéer föds, utvecklas och försvinner mer eller mindre spårlöst. Så småningom får man börja om igen. Så tänker jag efter att som reporter ha bevakat Region Skåne och främst sjukvårdspolitiken under ett antal år, för att sedan också skriva ledare om saken. Här är två exempel: Det stora förändringsprojektet Skånsk livskraft–vård och hälsa. Samt femklöverns plan från förra året på fler vårdplatser på de stora skånska sjukhusen”, skriver Ingrid Runsten i Söndagskrönikan.

Elisabeth Braw talade om konst när hon nyligen träffade EU-kommissionären José Manuel Barroso. ”Att vi talade om konst hängde förstås samman med EU. Konst, menar Barroso, är paneuropeisk, och det borde EU också vara. Inte paneuropeiskt på det sätt att alla EU-länder väljer EU-parlamentsledamöter och skickar kommissionärer till Bryssel, utan paneuropeiskt på det sätt att det har verklig makt. EU måste bli starkare om vi ska kunna undvika framtida finanskriser, sade Barroso till mig.”

Annons:

Jämställdhet gynnar alla

Text: Lotta Hördin

”Så skriver vi om jämställdhet igen, trots att många tycker det är tjatigt. Men vi gör det för att det är viktigt, för att både kvinnor, män och barn tjänar på att leva i ett jämställt samhälle. Ur alla synvinklar och mätt med många mått, det gäller såväl ekonomi och miljö som personlig utveckling. Och vi gör det för att vårt ganska jämställda samhälle fortfarande inte är jämställt. Kvinnor tjänar som grupp mindre än män, äger mindre och mäns våld mot kvinnor är ett allvarlig problem. Med det sagt, med det som ett fokus som inte får glömmas bort, kan man ändå välkomna att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni nu vill utreda jämställdheten med fokus på mäns situation.” skriver Ingrid Runsten i huvudledaren.

”Det är inte första gången som det sker ett attentat riktat mot Malmös judar. Situationen för den judiska församlingen och dess medlemmar har under senare år stundtals varit pressad. Församlingsborna har känt sig utsatta och hotade.En förfärlig utveckling och det är helt oacceptabelt att det nu utförts ännu en våldshandling mot församlingen. Många reagerade också kraftigt under gårdagen”, skriver Lotta Hördin.

”Historien upprepar sig, skrev Karl Marx: den första gången som tragedi, den andra som fars. Man kan ana att han skulle ha tagit frågan om erkännandet av en palestinsk stat i FN som en bekräftelse av riktigheten i sin tes. För ett år sedan höll nämligen den palestinske presidenten Mahmoud Abbas ett tal i FN:s generalförsamling där han förespråkade palestinskt medlemskap, kort och gott: på samma sätt som Sverige är en av FN:s medlemsnationer, skulle Palestina vara det. Vart frågan sedan tog vägen, vet endast expertisen – någon omröstning i säkerhetsrådet blev det i alla fall inte. Hade en sådan omröstning ägt rum, hade utgången hursomhelst varit given. Det hade blivit avslag, om inte annat så för att USA hade lagt in sitt veto”, skriver Daniel Braw.

Debatten handlar om tågtrafiken.

 

 

Politikens verktyg

Text: Lotta Hördin

”Oljeberoendet har minskat och även utsläppen. Ett resultat av både yttre omständigheter men också av att de politiska verktygen användes, den gången som en morot. Det är viktigt att resultat av den här typen lyfts fram och blir synliga. Det lönade sig att aktivt gå in för att minska oljeberoendet, och det var helt rätt att rikta in sig på hushållen. Dyrt, tyckte Boverket senare i en utvärdering, när man ansåg att det höga oljepriset i sig var en så stark pådrivande faktor att utvecklingen hade gått i önskad riktning utan bidrag. Men det är inte säkert att det gått lika snabbt. Och tiden är nog så viktig faktor i klimatsammanhang. Det måste få kosta om vi ska nå uppsatta mål. Det vanligaste och kanske mest effektiva politiska verktyget är annars skatten. I höjd form är den för den enskilde inte lika attraktiv som bidrag och stöd, i sänkt är det en annan femma. Se bara på rutavdragets utveckling.” skriver Lotta Hördin.

Befolkningen läser allt mindre och läsförståelsen blir sämre. Det är utmaningar att ta på allvar. Värdet av litteratur och skriftlig kommunikation betyder mer än att kunna ta del av information, skriver Johanna Sturesson med anledning av Litteraturutredningens betänkande som presenterades i går.

Debatterna handlar om försvaret och gårdförsäljning av vin.

Ett varumärke för mycket

Text: Lotta Hördin

”Formuleringar som livskvalitet i världsklass klingar i dessa dagar ganska ihåligt när vårdvardagen i stället är fylld av besparingar, protestlistor, viten för överbeläggningar, listan kan göras hur lång som helst. Vad är det med alla dessa politiker som vurmar för att skapa varumärken för sina kommuner och regioner?” Det frågar sig Lotta Hördin i dagens huvudledare.

”När Socialdemokraterna serverar sin budget bit för bit är det svårt att se helheten. Men fas tre behöver förändras, och S-förslaget är troligen bättre än nuvarande system.” skriver Ingrid Runsten.

Vi skriver också om obevakade järnvägsövergångar och elevhälsan.

Debatten handlar om miljöarbetet i Helsingborgs stad.

Nyckel till integration

Text: Lotta Hördin

”Höga trösklar till arbetsmarknaden för utrikes födda beror delvis på diskriminering. Att komma till rätta med den problematiken är en naturlig nyckel till integration. Här är det viktigt att göra arbetsgivare medvetna om det faktum att diskriminering verkligen är så utbredd”, skriver Johanna Sturesson.

”Det nordiska samarbetet står inte och faller med språket. Vi har så mycket annat att luta oss mot. Välfärdsmodellen, till exempel. Vi har en lång historia av fri rörlighet mellan våra länder. Det är fortfarande mycket mer som förenar än som splittrar. Och det är något att ta vara på och förvalta, utveckla och dra fördel av, inte minst i ett internationellt sammanhang”, skriver Lotta Hördin apropå bokmässan i Göteborg, som öppnar på torsdag, och som i år har Norden som tema.

Debatterna handlar om regeringens politik och vårdnadsbidraget i Helsingborg.

Knappast ögonöppnande

Text: Johanna Sturesson

Beslutet gick för fort. Det säger Eric Sjöström på Kulturhuset i Stockholm som nu drar tillbaka beslutet att plocka bort Tintin-böckerna från biblioteket Tiotretton. Något annat som också gick ganska fort var den mediestorm som följde på både Twitter, tidningarnas kultursidor och radio. Raljerande och upprörda kommentarer och fejk-tweets, bland annat från August Strindberg som sade sig vilja gå och gömma undan sina böcker för säkerhets skull, lät inte vänta på sig.

Men stormen som blåste upp tidigt på morgonen var över redan före lunch. En pr-kupp? Hela historien verkar ju faktiskt lite för bra för att inte vara orkestrerad. Men sanningen är nog bara att ledningen och Behrang Miri, ansvarig för barn och unga på Kulturhuset, i ett försök att modernisera sig (eller något sådant bra) agerade lite mer än man funderade och gjorde ett misstag. För det är verkligen vad det handlar om. Censur har aldrig hjälpt till med fördomsbekämpning. Snarare tvärtom.

Och om det nu vore ett lämpligt grepp – var skulle gränsen gå? Exemplen haglade på Twitter: Vid Richard Scarrys tecknade mamma-katt som lagar frukost, inhandlad för hushållspengar hon fått från pappa-katten som precis kysst henne hejdå innan han rusade till jobbet? Vid Elsa Beskows barn i Hattstugan som hotas med stryk av tomten?

Nej, den typen av gränsdragningar låter sig inte göras så lätt. Och är överhuvudtaget inget bibliotek ska ägna sig åt.

Johanna Sturesson

Annons:

Läge för en tredje kraft

Text: Lotta Hördin

”Miljöpartiet kan bryta upp blockpolitiken nu när de båda stora partierna alltmer börjar likna varandra. Den gröna inriktningen på fler områden i samhället är välkommen och behövlig. Men nu när tyngdpunkten läggs på områden som de två stora partierna redan mutat in, är det viktigt att inte förlora den gröna betoningen”, skriver Lotta Hördin med anledning av Socialdemokraternas ”affärsplan” och Miljöpartiets nya partiprogram.

”Det är viktigt att det finns möjlighet att göra karriär inom läraryrket, som nu regeringen beslutat om. Det spelar inte bara roll för den kår som finns i dag, men också för de som funderar på att börja på banan. Men samtidigt måste förutsättningar ges för att genomföra ändringen, och mer krävs för att höja läraryrkets status”, skriver Johanna Sturesson.

Debatterna handlar om gårdsförsäljning av vin och ungas jobb.

Med barnens rätt i centrum

Text: Johanna Sturesson

”Det borde ha gjorts för länge sedan, men det har det inte. Barnkonventionen är ännu inte en del av svensk lagstiftning. Frågan har åter blivit högaktuell i spåren av Migrationsverkets sanslösa beslut att tvååriga Haddile ska utvisas till Frankrike. Det är över 20 år sedan Sverige ratificerade FN:s barnkonvention och därmed har landet förbundit sig till att förverkliga den. Men så ibland hävdas att den i själva verket är vägledande. Med barnkonventionen som svensk lag är det inget snack, det skulle bli tydligare vad som gäller. Det finns en parlamentarisk majoritet om man bara höjer blicken över blockgränsen”. Det skriver Ingrid Runsten i dagens huvudledare.

Dagens debatter handlar om skattefusk, välfärd och en ny hamnled i Helsingborg.

Centerns förlorade identitet

Text: Ingrid Runsten

I dag är det precis ett år sedan Annie Lööf valdes till ny partiledare för Centerpartiet. Den uppgång man hoppades på i opinionen har uteblivit, tvärtom har opinionssiffrorna varit närmast katastrofala. Men Annie Lööf valdes i en öppen process och det är troligen skälet till att hon fortfarande har starkt stöd.

Det vore också orimligt att lägga hela ansvaret på den nya partiledaren, problemen går djupare än till ledarfrågan. Partiet sitter på en rad viktiga poster i regeringen.  Annie Lööf själv är näringsminister, Lena Ek är miljöminister, Anna-Karin Hatt ansvarar för energifrågorna och Eskil Erlandsson för jordbruksfrågorna. Den kombinationen borde vara en plattform för en profilerad grön politik, partiet borde förknippas med långsiktigt hållbar tillväxt och med en progressiv klimatpolitik. Så är det inte.

I söndagskrönikan skriver Johanna Sturesson om att vänta på perronger. Skånetrafiken söker nya pendlare genom att erbjuda bilförare att prova gratis en tid. Men att få en bekväm bilförare att istället börja åka överfulla tåg som inte kommer fram i tid lär bli en tämligen tuff uppgift.

I en utblick från London skriver Elisabeth Braw om de brittiska poliserna, bobbies, som är obeväpnade. Är det strategiskt rätt eller bara orealistiskt? Debatten har blossat upp efter att två unga obeväpnade poliser dödades brutalt i Manchester.

 

 

Annons:
Annons:
Annons:

Annons:
{"error":"not found"}{"error":"not found"}{"error":"not found"}