Kulturblogg 14 maj 2012 • Uppdaterad 20 mars 2015

Israel förstör EU-projekt på Västbanken

Israel förstör biståndsprojekt på Västbanken finansierade av EU, rapporterar Sveriges Radio utifrån en sammanställning gjord av bland annat kristna Diakonia.

– För oss som arbetar med bistånd är det oacceptabelt när en stridande part förstör bistånd till civila. Enligt Genèvekonventionen är det jämförbart med krigshandlingar mot civilbefolkning och måste fördömas, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Sedan början av 2011 har över 60 EU-finansierade byggprojekt i det så kallade Område C på Västbanken förstörts, särskilt infrastruktur i palestinska byar: vattencisterner, solpaneler, brunnar och jordbruksbyggnader. Den israeliska ockupationsmyndigheten har utfärdat rivningsorder för ytterligare 110 EU-finansierade projekt, med motiveringen att projekten är olagliga och saknar bygglov.

Enligt den israeliska fredsrörelsen Peace now beviljades endast 91 byggnadstillstånd för palestinier i område C mellan 2001 och 2007. Under samma period byggdes 10 000 bostäder i israeliska bosättningar. Bosättningarna är kopplade till Israels elnät medan många näraliggande palestinska byar helt saknar el.

EU har gett bistånd till sol- och vindenergiprojekt på Västbanken till palestinska byar. Nu förstörs detta av israeliska myndigheter.

Bilden ovan visar Jamil al Najadahs barnbarn som står på resterna av det som finns kvar av deras bostad sedan israeliska myndigheter rivit det. Huset var en enkel byggnad som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam försett dem med och som finansierats med EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam


Taggar

 • HA7005

  Läs fakta! Västbanken är inte alls arabernas eller palestiniernas eget självständiga område. Israel ockuperar inte någon annan stats territorium. Israel ockuperar sitt eget land och områden vunna i krig mot Egypten, Jordanien och Syrien. Efter arabstaternas försök att invadera Israel har Israel alltid lyckats slå tillbaka och dessutom utöka sitt område från 1948 års föreslagna gräns. Efter fred med Egypten och Jordanien har dessa stater inga anspråk på Gaza resp Västbanken. Israel förfogar därmed över dessa områden. Israel har lämnat Gaza, som inte har så stor startegisk betydelse. Däremot kommer Israel aldrig att släppa kontrollen över Västbanken. Vilket en blick på kartan förklarar…
  För Israels säkerhet mot en mycket fientlig omgivning kommer område C därför, även fortsättningsvis, att ha stora begränsningar för arabiskt byggande.
  Det är mycket skevt av media att inte berätta det. Och väldigt dålig insikt av EU att inte villkora palestinaarabiskt byggande till område A och B.
  Men det passar ju mycket bra till demoniseringen av Israel…

 • Xbart

  Israels agerande leder landet längre och längre bort från allt vad demokrati heter. Det är hög tid att omvärlden reagerar med kraft mot Israels brott mot internationella konventioner.

  Vi är många som månar om Israels rykte. Men det svärtas ned av Netanyahuregimen som hotfullt agerar som om ett Stor-Israel vore den enda lösningen för regionen.

  Israels krigshetsande hökar får inte tillåtas begå övergrepp eller förmå USA att starta ett nytt krig, denna gång mot Iran.

  Vi behöver ett Mellanöstern där Israel lever i takt med tiden. Inte ett Israel som ständigt söker sin legitimitet bakåt i historien, relaterande till förintelsen eller angrepp från grannationer. Vi behöver ett Israel som åter kan leda regionen i demokratisk anda, ett civiliserat, rättvist och etiskt Israel.

  • Nej här har du fel. Netanyahu vill inte ha ett Storisrael, han vill ha fred i regionen. Han vill och vet att båda sidor måste kompromissa och att gå tillbaka till 1967-års gränser, de exakta går inte att få med han vet att både Israel och Palestina måste ge och ta från varandras marker.

   Israel är väl det enda land i mellanöstern som lever i takt med tiden. 20% av medborgarna i Israel och araber och det är i Israel som dessa 20% kan få fulla mänskliga rättigheter, det enda landet i hela mellanöstern med fulla mänskliga rättigheter.

   Israel är den enda stabila demokratin i hela MENA-området.