Kryssloggen 14 juli 2016 • Uppdaterad 3 augusti 2016

Vindkraft ute och reser

En ny typ av fundament till tre vindkraftverk passerade vid niotiden i Sundet.
Stålkonstruktionerna är tillverkade på Lindoe Offshore Renewables Center i danska Odense och är på väg till tyska Rügen.
Vindkraftverken ska stå i havet och är en ny typ, fortfarande på försöksstadiet.